Дума Описание
увлекателен увлекателна, увлекателно, мн. увлекателни, прил. Който увлича; интересен, интригуващ. Увлекателна приказка. Увлекателен роман. // нареч. увлекателно. Разказвам увлекателно.