Дума Описание
увисвам увисваш, несв. и увисна, св. 1. Започвам да вися. Увисвам на клона на дървото. Увисва на бесилото. 2. Клюмвам, свеждам се надолу. Цветовете увисват в горещината. Главата му увисва на гърдите. 3. Надвесвам се силно през нещо. Увисвам на балкона. Увисвам на прозореца. 4. Прен. Заставам някъде, стоя дълго; натрапвам се, досаждам. Увиснал е пред вратата на директора от сутринта. • Увисвам/увисна на главата (на някого). Разг. 1. Натрапвам се, досаждам. 2. Натрапвам се за материална издръжка.