Дума Описание
уви междум. За изразяване на съжаление, горчивина. Уви, дъждът валеше все така силен.