Дума Описание
увертюра мн. увертюри, ж. 1. Спец. В музиката — оркестрово въведение към опера, оперета и др. 2. Спец. В музиката — самостоятелно симфонично произведение в една част. 3. Прен. Въведение към нещо по-сериозно. Тези събития се оказват увертюра към войната.