Дума Описание
увеличение мн. увеличения, ср. 1. Увеличаване. Няколко увеличения на цените. 2. Обем, размер и др., с които нещо нараства. Увеличението на заплатите е хиляда лева. Увеличение 20%.