Дума Описание
уведомление мн. уведомления, ср. Известие, съобщение, предизвестие. Получавам уведомление. Изпращам уведомление.