Дума Описание
уведомителен уведомителна, уведомително, мн. уведомителни, прил. Който е предназначен да осведоми, да предупреди (обикн. за документ). Уведомителен протокол.