Дума Описание
уважителен уважителна, уважително, мн. уважителни, прил. 1. Който може да бъде признат; законен, извинителен. Отсъства по уважителни причини. 2. Разг. Който уважава другите. Тя е много уважителна към възрастните.