Дума Описание
уважение само ед. 1. Чувство на почит, ценене на личността; преклонение; признаване на достойнствата. Изпитвам дълбоко уважение към него. Храня уважение. Показвам уважението си. Печеля уважението на всички. 2. Почит и спазване на закони, ред.