Дума Описание
уважаем уважаема, уважаемо, мн. уважаеми, прил. Който е уважаван, почитаем, авторитетен (обикн. в обръщение). Обръщам се към уважаемата публика. Уважаеми колеги!