Дума Описание
уважавам уважаваш, несв. и уважа, св. 1. Кого/ какво. Изпитвам чувство на уважение; почитам, ценя. Уважавам родителите си. Уважавам дълбоко. 2. Кого/какво. Засвидетелствам почит, проявявам жест на уважение, зачитане. Уважихме го да го поканим. Уважихме я, ходихме да я почерпим. 3. Какво. Спазвам, почитам (ред, закони). Цял живот съм уважавал реда. 4. Какво. За молба, искане — удовлетворявам, вземам под внимание. — уважавам се/уважа се. Изпитвам уважение към себе си, ценя собственото си достойнство.