Дума Описание
убягвам убягваш, несв. и убягна, св. 1. От какво. Спасявам се (с бягане или с хитрост, с умение). Убягнах от наказанието. Убягнаха от куршумите. 2. Прен. Оставам незабелязан, изплъзвам се, губя се. Скри се в тълпата и убягна от погледа и. Убягва от ръката на закона. — убягна ми (ти, му, и, ни, ви, им)/убегне ми. Изплъзва ми се; изтървавам, изпускам. Убегна ми добрата заплата. Женитбата няма да ти убегне, има време.