Дума Описание
убог убога, убого, мн. убоги, прил. 1. Много беден, мизерен, жалък. Убог човек. Убога къща. 2. Прен. Беден на съдържание, фантазия; нищожен, посредствен. Убого писание. Убоги произведения. // същ. убогост, убогостта, ж.