Дума Описание
убит убита, убито, мн. убити, прил. 1. На който е отнет насилствено животът. В тоя бой има много убити българи. Убит от засада. 2. Прен. Който е смазан физически (от работа, път и др.). 3. Прен. Който е сломен, отчаян. Убит от грижи. 4. Прен. За цвят — който е тъмен, мрачен.