Дума Описание
убийство мн. убийства, ср. Отнемане живота на човек. Обвинен в убийство. Направил е две убийства.