Дума Описание
убиец мн. убийци, м. 1. Човек, който е убил друг човек. 2. Човек, който с поведението си е причинил смърт на друг човек.