Дума Описание
убежище мн. убежища, ср. 1. Място, което може да скрие и да предпази от беда; подслон, покрив, скривалище. Търся убежище при родителите си. Не намирам убежище по време на бурята. Давам убежище на преследвания 2. Специално направено скривалище за военно време или при аварии. • Политическо убежище. Приемане и закрила в чужда държава преследвано по политически причини в страната си лице. Получавам политическо убежище.