Дума Описание
убеждение мн. убеждения, ср. 1. Впечатление, мнение; съзнание, увереност. Останах с убеждение, че работата не ти харесва. Моето убеждение е, че тя ще продължи да учи. 2. Обикн. мн. Възгледи, идеи, разбирания. Политически убеждения. Леви убеждения.