Дума Описание
теория мн. теории, ж. 1. Система от идеи в един клон на знанието, които обобщават практическия опит, натрупан от човека в процеса на опознаване на природата, в обществения живот и мисленето. Теория за клетъчния строеж. 2. Съвкупност от основни правила за дейност или от основни положения в определена научна област. Теория на изкуството. Теория на футбола. 3. Мнение, схващане, мисъл, разработена подробно. Имам своя теория по въпроса.