Дума Описание
теле- Първа съставна част на сложни думи със значение. 1. Който се осъществява от разстояние, напр. телефотография, телебинокъл, телекомандване и др. 2. Който се отнася до телевизия, напр. телекино, телекамера, телезрител и др.