Дума Описание
телефонист мн. телефонисти, м. Служител в телефонна станция, който осъществява връзката между телефонните абонати.