Дума Описание
телефон мн. телефони, (два) телефона, м. 1. Само ед. Система за предаване и приемане на говор на далечно разстояние чрез електрически сигнали. 2. Апарат за такова предаване и приемане. Купихме си нов телефон. 3. Номер на абонат на такава система. Записвам телефона му. Ц прил. телефонен, телефонна, телефонно, мн. телефонни. Телефонен разговор. Телефонен апарат. Телефонна кабина. Телефонна слушалка.