Дума Описание
телефакс мн. телефаксове, (два) телефакса, м. 1. Апарат за предаване и приемане на писмени съобщения и снимки на разстояние през телефонната мрежа; факс. 2. Самият лист със съобщение или снимка, предназначен за такъв апарат; факс. Изпращам телефакс. Получавам телефакс.