Дума Описание
телетипист мн. телетиписти, м. Човек, който работи на телетип.