Дума Описание
телетип мн. телетипи, (два) телетипа, м. Телеграфен апарат, който изписва буквите на съобщението върху дълга книжна лента. // прил. телетипен, телетипна, телетипно, мн. телетипни.