Дума Описание
телескоп мн. телескопи, (два) телескопа, м. Оптично приспособление за наблюдение на небесни тела на големи разстояния. Голям телескоп. /I прил. телескопен, телескопна, телескоп-но, мн. телескопни.