Дума Описание
телесен телесна, телесно, мн. телесни, прил. Който се отнася до тялото на човек или животно, физически. Телесна температура.