Дума Описание
телепатия само ед. Способност да се приемат и предават мисли на разстояние. Говорим по телепатия. // прил. телепатичен, телепатична, телепатично, мн. телепатични. Телепатично възприятие. // прил. телепатически, телепатическа, телепатическо, мн. телепатически.