Дума Описание
телен телена, телено, мн. телени, прил. Който е от тел. Телена ограда.
телен телна, телно, мн. телни, прил. За крава, биволица — която е бременна.