Дума Описание
телекс мн. телекси, (два) телекса, м. 1. Само ед. Система от телетипни машини, по която се получават и се изпращат съобщения. 2. Машина от такава система. Имаме телекс. 3. Съобщение по такава машина. Изпращам телекс. // прил. телексен, телексна, телексно, мн. телексни.