Дума Описание
телекинеза само ед. Преместване на предмети от разстояние. Владея телекинеза.