Дума Описание
телеграф мн. телеграфи, (два) телеграфа, м. 1. Устройство за бързо предаване и приемане на съобщения от разстояние чрез електрически сигнали. Предавам по телеграфа. 1. Разг. Остар. Помещение за приемане и получаване на телеграми. // прил. телеграфен, телеграфна, телеграфно, мн. телеграфни. // прил. телеграфски, телеграфска, телеграфско, мн. телеграфски.