Дума Описание
телеграма мн. телеграми, ж. Бързо съобщение, предадено по телеграф, и бланката, на която се пише. Получавам телеграма. // прил. теле-грамен, телеграмна, телеграмно, мн. теле-грамни.