Дума Описание
телевизор мн. телевизори, (два) телевизора, м. Апарат за приемане на излъчваните телевизионни сигнали и непосредствено възпроизвеждане на образ и звук. Цветен телевизор. // прил. телевизорен, телевизорна, телевизорно, мн. телевизорни.