Дума Описание
телевизия мн. телевизии, ж. Обикн. ед. Система за предаване и приемане на образи от разстояние чрез електрически сигнали. Българска национална телевизия. // прил. телевизионен, телевизионна, телевизионно, мн. телевизионни. Телевизионно предаване.