Дума Описание
тел телът, тела, мн. телове, (два) тела, м. и тел, телта, само ед., ж. 1. Само ед. Тънка метална нишка. Връзвам с тел. 2. Само м. Парче от такава нишка. Свързвам телове. // прил. телен, телена, телено, мн. телени. Телена мрежа. • Бодлива тел. Тел с остри бодли по нея, предназначена за огради.