Дума Описание
текущ текуща, текущо, мн. текущи, прил. 1. Остар. Течащ. Текуща вода. 2. Прен. Остар. Който тече, преминава; течащ. През текущата година. 3. Прен. Който става постоянно, без прекъсване; всекидневен. Текущи разходи. • Текуща сметка. Спец. Сметка в банка, чрез която се уреждат някои периодични плащания, като банката служи за посредник между титуляра на сметката и институцията, на която се плаща.