Дума Описание
текучество само ед. Постоянна промяна в персонала на учреждение, служба, предприятие и др. Има голямо текучество.