Дума Описание
тектоника само ед. 1. Строеж, устройство. 2. Спец. В геологията — строеж на земната кора и промени в него. // прил. тектоничен, тектонична, тектонично, мн. тектонични.