Дума Описание
текстуален текстуална, текстуално, мн. текстуални, прил. Дословен, буквален. // нареч. текстуално.