Дума Описание
текстообработващ текстообработваща, текстообработващо, мн. текстообработващи, прил. Който е предназначен да обработва текст. • Текстообработваща система. Спец. Пишещо устройство към компютър, предназначено за обработка на текст със специализирани програми, които позволяват набиране, коригиране, редактиране и съхраняване на текстове.