Дума Описание
текстолог мн. текстолози, м. Специалист по текстология.