Дума Описание
текстилка мн. текстилки, ж. Жена текстилец.