Дума Описание
текстилец мн. текстилци, м. Човек, който работи в текстилната промишленост.