Дума Описание
текстил само ед. Общо наименование на всички изделия от прежда, обикн. тъкани. Вълнен текстил. Копринен текстил. // прил. текстилен, текстилна, текстилно, мн. текстилни. Текстилна промишленост. Текстилни материали.