Дума Описание
текст текстът, текста, мн. текстове, (два) текста, м. 1. Последователност от думи, която представлява относително завършено в смислово отношение цяло (художествени произведения, откъси от тях, диалози, думи към музика за пеене и др.). 2. Бележки към чертеж или картина. // прил. текстов, текстова, текстово, мн. текстови. Текстов анализ.