Дума Описание
текне ми мин. св. текна ми, мин. прич. текнало ми, св. — вж. теква ми.