Дума Описание
текме мн. текмета, ср. Диал. Ритник. Магарето удари няколко текмета.