Дума Описание
тек прил. неизм. Който е с нечетен брой. Хората са тек.