Дума Описание
тезис мн. тезиси, (два) тезиса, м. 1. Теза. 2. Обикн. мн. Кратки бележки, план на изказване, съчинение, дейност и др. Бележка с тезиси. // прил. тезисен, тезисна, тезисно, мн. тезисни.